pondělí 7. května 2012

Astrologický rozbor zdarma: Poznej sám sebe a nalezni pochopení

Stačí zadat pouze den, hodinu a místo narození a můžete se o sobě dozvědět zásadní informace, které vám mohou pomoci na cestě k vašemu nitru. Pro zajímavost pár (opravdu pár, informací je mnohem více) úryvků z mých výsledků. Formulář pro vyplnění potřebných údajů naleznete zde. Je to výborná stránka plná informací o vás samotných. LF.  

Slunce:
Lidé narození v tomto znamení potřebují povolání, které vyhovuje jejich povaze. Pak jsou nesmírně pracovití a úspěšní, ale při tom si budou pečlivě hlídat, aby nebyli kráceni ve svých nárocích na pohodlí a na čase, který potřebují pro své snění.
Mají neuvěřitelnou fantazii a schopnost vcítit se do druhých lidí, a proto je mezi nimi hodně spisovatelů a básníků, ale i herců a výtvarníků, kteří těží z bohatství svého nitra velké hodnoty.
Tito lidé bývají velice plaší a mívají zvláště v mladém věku nepřekonatelné zábrany ve styku s lidmi a dokonce i se stejně starými dětmi. Bývá pro ně problém jít na nákup, zeptat se neznámých lidí na cestu, či zařídit něco na úřadě, i kdyby šlo jen o poštu.

Luna:
Největší potřebou je neustále něco hledat. Pro své bezpečí potřebujete nějakou svou filosofii nebo víru, potřebujete vidět cíl nebo poslání, které by vašemu životu dalo smysl. Víra musí být dobrovolná, boj proti dogmatům vás může paradoxně přivést k jiným dogmatům.

Ascendent:
Identita člověka s Ascendentem v Rybách je zároveň součástí většího celku. Může být obětí, která se snaží různými cestami uniknout z nepříznivé skutečnosti. Může to být umělecká duše, která čerpá z bohaté fantazie a tvořivě se vyjadřuje. Nebo je to spasitel, který věnuje svůj život službě ostatním a snaží se mírnit jejich utrpení.
Snaha obětovat se může vést až k zneužívání druhými lidmi. Úkolem člověka s Ascendentem v Rybách je naučit se rozlišovat, racionálně usuzovat a předem si vymezovat své hranice.

Karmická brána duše:
Toto je nejtvořivější ascendent ze všech. Pokud máte ascendent v Rybách, dokážete překročit běžnou rovinu vědomí a vnímat život v jeho přirozené podstatě. Nesmírná citlivost vám umožňuje ladně se mísit s nekonečným proudem barev a obrazů, které vámi plynou. Pokud však žijete mimo ascendent, máte sklon ztratit odrazový bod. Výsledkem je, že do sebe vstřebáváte psychické a emocionální dojmy z neosobního vědomí vesmíru. Bez pevného odrazového bodu je těžké rozlišit tyto dojmy či zjistit, zda to, co vnímáte, má skutečný význam, nebo je to jen pouhá iluze. Potíž tohoto ascendentu je v tom, že si musíte být vědomi nevědomí, pokud máte smysluplně fungovat. Ryby vládnou jemným vrstvám průsvitných obrazů, které se neustále vznášejí ve vašich představách. Někdy mají tyto obrazy zcela přesný význam. Pokud si však dovolíte vyklouznout za bránu ascendentu (bezmocně strženi emocionálním přílivem), pak nemáte šanci poznat rozdíl mezi astrálními výjevy a skutečným významem. Může to ve vás působit velký zmatek. Můžete být natolik psychicky otevření, že vůbec nechápete, co se s vámi děje. Máte pocit, že nic nezmůžete vzhledem k životním okolnostem, protože vás ovládají změny v neosobní karmě.
Vydáváte se na jednu křížovou výpravu za druhou, abyste získali pocit věčnosti. Může to vést k různým mučednickým iluzím, které se vzájemně živí. Toto je bezpochyby nejcitlivější ascendent celého zvěrokruhu. Máte lidskou potřebu být potřební. Vnímáte osamělost ve vnějším prostředí. Když je vaše totožnost rozptýlena mimo vás samotné, podvědomě mylně pokládáte tuto osamělost za jednu ze svých osobních vlastností. Na základě tohoto nevyváženého pohledu si dokonce můžete vypěstovat pocity odmítnutí, pronásledování nebo paranoie. Obětujete se pro lásku těch, které potřebujete, ale vaše oběti vám většinou nepřinášejí to, co očekáváte. Protože jste po emocionální stránce tak citliví a máte velmi nízký práh bolesti, snadno dokážete namířit negativitu, kterou vnímáte, sami proti sobě. V popírání své vlastní ceny zacházíte do skutečně velkých extrémů. Váš život může být plný negativních, sebe sama naplňujících předpovědí, v důsledku toho, jak vámi proplouvají mizející sny jiných, přičemž vy bezmocně přihlížíte jejich zániku. Identifikace s neosobní karmou vám dává pocit „ztráty", kterou je pro vás těžké překonat.

Kombinace slunce a luny
Jste progresivní myslitel, stojíte v čele myšlení své doby a pravděpodobně ho ještě předbíháte. S pomocí vizí, předvídavosti a výřečnosti můžete získat značný vliv na své okolí, uvažujete v rozsáhlých záběrech vědeckých nebo společenských záležitostí. Uvažujete tak přirozeně v abstrakcích a zobecněních, že bez přísného rozumového tréninku můžete být naprosto nepraktickým vizionářem, neschopným vyrovnat se se světem, neschopným vidět les pro stromy, což vám ztěžuje další rozvoj. Se vzděláním - ať ve školních lavicích, nebo získaným vlastním přičiněním - vás vaše mimořádně rozměrná hlediska, hluboká moudrost a pochopení dovede do předních řad myslitelů; buď ve vědě, sociologii, nebo v literatuře proto dosáhnete mnohé, získáte úctu i autoritu. Jste nesmírně otevřená osobnost a možná rozmělňujete svoji energii v příliš široké oblasti znalostí nebo úsilí, měli byste se soustředit na jednu specializaci a zvládnout ji. Do všeho, co děláte, vnášíte jistý spirituální rys; v jednu chvíli působíte pozemským dojmem a v příští chvíli vypadáte jako prorok z jiného světa.
Máte obrovskou důvěru v sebe a své poslání, ať je podle vás světotvorné, nebo omezené na úzký okruh blízkých. Vytváříte si své vlastní příležitosti a „otevřené dveře", přesto nejste skutečně agresivní. Vaše fantazie pracuje v ohromujících symbolech, obrovských sférách, v rozmáchlých myšlenkách, a navíc to skvěle dokážete vyjádřit. Ve vašich rozumových procesech a fantazii je něco heroického, co převyšuje vaše konkurenty, kteří nicméně mohou získat větší materiální ocenění než vy. Rozhodně nejste materialista, a pokud vám svět umožní důstojné živobytí, spokojeně pokračujete v práci. Jste rozený idealista a s vaším idealismem je spojena jakási naivita; to navzdory vaší intuitivní moudrosti.

Čínský horoskop
Opice je potměšilý šibal, je často veselá. Je prohnaná, ale družná a budí dojem, jako by se snášela se všemi zvířaty. To je ovšem pouze její taktika. Za ní obratně skrývá své zištné cíle, rafinovaně získává úsluhy a výhody, o něž jakoby vůbec nestojí a které přijímá jako samozřejmost. Je lásky plná a dokonce ochotná vždy nějak pomoci. Své nevalné mínění o druhých skrývá za svoji laskavost a vlídnost.
Opice je inteligentní a intelektuální povahy, čte vše a velmi mnoho. Je kultivovaná, dokonce učená. Má výbornou paměť na detaily a na všeho, co viděla, slyšela a prožila. Je krajně vynalézavá a originální. Většinou sama řeší i ty nejobtížnější životní situace a problémy. Opice má zdravý lidský rozum a umí si nenapodobitelně získat své spoluobčany, dokonce i silného, houževnatého, obratného a odolného draka. Mohla by být nejideálnější sekretářkou. Opice se dokáže vymanit i z přitažlivosti Tygra, z něhož si nakonec dělá jen legraci.

Keltský horoskop
Lidé Vrby mívají složitou povahu. Na jedné straně jsou velmi senzitivní, vnímaví a citliví. Na straně druhé mají v sobě jakýsi věčný neklid, vnitřní nespokojenost, proměnlivost nálad i chování. Vrba mívá velkou fantazii, někdy bývá až snivá a dokáže se velmi dobře vcítit do situace druhých. Je velmi dobrým psychologem a umí toho využívat. Není dobré se s ní dostávat do sporů, stává se z ní vytrvalý bojovník, který využije každé slabosti protivníka. Zarazí se jen hrozbou fyzické síly, před kterou má respekt.
Lidé ve znamení Vrby umí vychutnávat život plnými doušky, velmi přesně vědí, co k životu potřebují a kde to mohou nalézt. Ke svým cílům dokážou přesvědčivě zmanipulovat kdekoho, často aniž by si to dotyčný uvědomil. Přesto čas od času podlehnou lidé Vrby jakémusi nepochopitelnému neklidu, který je nutí ke střídání zaměstnání, neustálému stěhování a různým dalším životním změnám. Melancholická a introvertní Vrba také často podléhá pocitům nepochopení a nedoceněnosti. Díky množství rozmarů i velkých nároků na okolí není život s lidmi Vrby jednoduchý.

Numerologie
Tato osoba je emocionálně velmi silná. Je nezávislá, soběstačná a hrdá. Je pracovitá, zásadová a sebevědomá. Střeží své soukromí. Dosahuje úspěchů až po tvrdé práci. Má sklony k vůdcovství. Dovede dobře prosazovat své cíle a zájmy. Je tvůrčí. Je vitální a oddaná své práci. Je soucitná.
Má málo dobrých přátel. Nepodléhá náladám. Lpí na pocitu výjimečnosti. Nemá se upínat na jeden tzv. velký cíl a přitom ztrácet přehled o ostatních a někdy důležitějších cílech. Někdy strach či obava při prosazování svých cílů. Stahuje se do sebe. Vyhýbat se rutině.

Životní číslo
Tato osoba má snahu po kolektivní činnosti. Je vysoké inteligence. Osobní život je na druhém místě. Má touhu budovat pro druhé. Vidí daleko a v širokých souvislostech. Má inspiraci a sílu. Je dobré naslouchat svému vnitřnímu hlasu.

Snažit se o lidský přístup. Pozor na duševní přetíženost až poblouznění. Vyhýbat se nesoustředěnosti.

+kompletní numerologický rozbor ale to by bylo na dlouho a dlouho... Koukněte se na svoje výsledky... 

1 komentář:

  1. Je to jako všechny on-line horoskopy, chybí zásadní informace, které může podat jen zkušený astrolog, a které počítač nedokáže.

    OdpovědětVymazat